Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng


Những năm qua, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng đã góp phần tích cực vào việc phát triển rừng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội về công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 - 2018, hiện thành phố có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng là hơn 27.159ha.

Trong đó, diện tích rừng gồm: Rừng đặc dụng hơn 10.964ha, rừng phòng hộ hơn 5.865ha, rừng sản xuất hơn 9.856ha; diện tích rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 473,8ha.

Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố, từ năm 2015 - 2018, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã mở 396 lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã với 18.640 người tham gia; thực hiện 1.820 ngày tuyên truyền lưu động về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền thông qua 132 panô về bảo vệ rừng; tổ chức 27 hội nghị truyền và tổ chức 35 lớp diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng với 5.040 người tham gia…

Từ năm 2015-2018, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã đạt được kết quả tốt, khi xảy ra cháy đã kịp thời được phát hiện, huy động lực lượng nhanh chóng, kịp thời, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Công tác phối kết hợp giữa các lực lượng được chặt chẽ, chỉ huy thống nhất nên các đám cháy thường được dập tắt kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng đặc biệt không có tai nạn, thương tích nghiêm trọng xảy ra trong lúc chữa cháy rừng.

Trong công tác phát triển rừng, trên địa bàn thành phố đã hạ cấp vật liệu cháy được hơn 408,8ha; trồng rừng mới hơn 261ha; chăm sóc rừng hơn 2.078,7ha/năm; trồng rừng phân tán 2.803.499 cây; khoán bảo vệ rừng 6.500ha/năm; hỗ trợ cộng đồng dân cư các vùng đệm gồm 23 thôn, kinh phí 40 triệu đồng/thôn/năm.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, đạt được kết quả trên là do các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chú trọng công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Chính quyền các địa phương cũng đã quan tâm chỉ đạo thành lập và kiện toàn lập thời các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Các hạt kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Công tác phối hợp các lực lượng trên địa bàn để bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện tốt, đặc biệt đã xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng quân đội chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Người dân sống tại những khu vực gần rừng trên địa bàn thành phố có ý thức về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Do ý thức trách nhiệm nên việc chặt phá rừng hầu như không xảy ra; không có hiện tượng xâm hại tài nguyên rừng, chủ động tổ chức lực lượng tại chỗ để bảo vệ rừng trên diện tích được giao khoán bảo vệ.

Mạnh Quân

+ Bồn nước cao cấp: bảo vệ nguồn nước sạch cho mọi nhà
+ Bồn tự hoại : Công nghệ tối ưu xử lý nước thải sinh hoạt.
+ Bộ lọc dầu mỡ: Bếp sạch cho mọi nhà

Pages