Sơn La hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường năm 2019


Thời gian phát động và tổ chức hưởng ứng sẽ kéo dài từ ngày 15/4-15/5, có thể đến ngày Môi trường thế giới 05/6; lồng ghép với hoạt động kỷ niệm ngày lễ 30/4-1/5.


Các hoạt động hưởng ứng chính gồm tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch - vệ sinh môi trường; phổ biến các chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến việc xử lý rác thải nông thôn. Tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình...

Về hoạt động cấp nước, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước sinh hoạt thuộc tất cả các chương trình, dự án, hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Ưu tiên đầu tư các vùng khan hiếm về nước, vùng sâu, vùng xa.

Các đơn vị cung cấp nước tăng cường kiểm tra hoạt động của công trình, kịp thời sửa chữa hư hỏng, đảm bảo cấp nước thường xuyên, liên tục cho nhân dân, đảm bảo công trình an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới. Củng cố, kiện toàn các Ban quản lý công trình cấp nước sinh hoạt đã có, xây dựng bổ sung quy chế hoạt động, nội quy bảo vệ và sử dụng công trình, để quản lý khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt.

Về vệ sinh, môi trường, tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trạm xá, trường học, chợ, bến xe, nơi công cộng. Vận động đông đảo các gia đình bản, cụm dân cư làm vệ sinh đường làng ngõ xóm. Vận động các hộ chăn nuôi nhiều gia súc làm hầm biogas để xử lý phân lấy khí đốt. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc đưa các loại rác thải xuống nguồn nước suối, khe, kênh mương, ao hồ, mó nước, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này. Tiếp tục làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, tích cực phòng chống cháy rừng để bảo vệ nguồn nước và môi trường sống, ngăn cấm việc phá rừng lấy củi.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch – vệ sinh môi trường năm 2019 là hoạt động thường niên, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi người đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường; có hành động tích cực, hữu hiệu để bảo vệ tài nguyên nước và vệ sinh môi trường; tạo thành phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức hưởng ứng Tuần lễ một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Giao UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ gửi về Trung tâm nước sạch – Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La trước ngày 31/5/2019.

Nguyễn Nga

+ Bồn nước cao cấp: bảo vệ nguồn nước sạch cho mọi nhà
+ Bồn tự hoại : Công nghệ tối ưu xử lý nước thải sinh hoạt.
+ Bộ lọc dầu mỡ: Bếp sạch cho mọi nhà

Pages