Sẽ có thêm 3.000 hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch


Trong quý II/2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có thêm 3.000 hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ các công trình nước sạch nông thôn.

Công trình cấp nước Bắc Thạch Hà được mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch&VSMT nông thôn đang triển khai xây dựng các dự án mở rộng mạng lưới công trình cấp nước Bắc Thạch Hà cấp cho xã Thạch Tiến; mở rộng mạng lưới công trình cấp nước Bắc Thạch Hà cấp cho xã Thạch Thanh; mở rộng mạng lưới công trình cấp nước Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc; sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước xã Đức Nhân; sửa chữa công trình cấp nước xã Gia Phố (giai đoạn 2).

Sẽ có thêm khoảng 3.000 hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch trong quý II/2019

Theo đó, sẽ có thêm 3.000 hộ dân thuộc các xã Thạch Tiến, Thạch Thanh (Thạch Hà), Vượng Lộc (Can Lộc), Đức Nhân (Đức Thọ) và Gia Phố (Hương Khê) sẽ được thụ hưởng nguồn nước sạch sau khi các dự án trên hoàn thành.

Theo dự kiến, sản lượng tiêu thụ nước từ các công trình cấp nước tập trung do trung tâm quản lý sẽ đạt 600.000 m3 trong quý II/2019.

Tuệ Anh

+ Bồn nước cao cấp: bảo vệ nguồn nước sạch cho mọi nhà
+ Bồn tự hoại : Công nghệ tối ưu xử lý nước thải sinh hoạt.
+ Bộ lọc dầu mỡ: Bếp sạch cho mọi nhà

Pages