Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng


Đây là chủ đề đưa ra trong “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019” sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 29-4 đến 6-5. 

Nhiều hộ chăn nuôi có chuồng trại được xử lý chất thải hợp vệ sinh

Theo Bộ NN&PTNT, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” thực hiện từ năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Năm 2019, Bộ NN&PTNT chọn chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với Tổng cục Thủy lợi thực hiện công tác chuẩn bị lễ phát động dự kiến diễn ra tại Trường Trung học cơ sở xã Hà Lai (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vào sáng 19-4.

MINH PHÚ

+ Bồn nước cao cấp: bảo vệ nguồn nước sạch cho mọi nhà
+ Bồn tự hoại : Công nghệ tối ưu xử lý nước thải sinh hoạt.
+ Bộ lọc dầu mỡ: Bếp sạch cho mọi nhà

Pages