Hưng Yên: Xây dựng nếp sống văn hóa từ 'khu dân cư 3 không'


Những năm gần đây, đi liền với sự phát triển về kinh tế, những vấn đề như tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, hủ tục trong việc cưới, việc tang gây bức xúc ở nhiều địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai phong trào “khu dân cư 3 không” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Người dân đồng thuận hưởng ứng giữ gìn môi trường.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên triển khai từ năm 2012, phong trào “khu dân cư 3 không” tập trung vào xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường và không lãng phí, hủ tục trong việc cưới, việc tang. 

Thôn Dâu xã Cẩm Xá, Mỹ Hào là một trong những khu dân cư có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện phong trào “khu dân cư 3 không” của tỉnh Hưng Yên.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Dâu Tạ Thị Phúc cho biết, triển khai thực hiện mô hình “khu dân cư 3 không” Ban Công tác Mặt trận thôn đã tiến hành thành lập ban vận động gồm các vị trong ban chi ủy, chi hội trưởng các đoàn thể, trưởng thôn. Sau khi thống nhất, ban vận động đã lựa chọn một số nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và tổ chức in phiếu trưng cầu ý kiến của nhân dân với mục đích vừa tuyên truyền sâu rộng nội dung cuộc vận động đến từng hộ gia đình, vừa tạo sự đồng thuận để đông đảo nhân dân được biết, được bàn, được quyết định. Những vấn đề liên quan như không bày, mời thuốc lá, hút thuốc lá trong đám cưới, đám ma, không tổ chức ăn uống linh đình trong đám ma, không thực hiện các hủ tục như rắc tiền, vàng mã trên đường đi đưa tang được nhân dân tham gia bàn thảo và đóng góp ý kiến.

Với sự đồng thuận, các nội dung của quy ước của thôn đều được cán bộ, nhân dân nghiêm túc thực hiện. Giờ đây, trong đám cưới, đám tang, bà con trong thôn đã tự giác không tổ chức ăn uống linh đình, không sử dụng thuốc lá; không thực hiện các hủ tục như rắc tiền, vàng mã trên đường đi đưa tang.

Để gìn giữ môi trường, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các chi hội, đoàn thể tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch”, duy trì và thành lập các tổ tự quản vệ sinh môi trường. Qua vận động, bà con trong thôn đã có ý thức sử dụng nước sạch, xây nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn, đóng góp xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước. Các phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch đã được người dân tận dụng để làm phân bón, trồng nấm, làm thức ăn cho trâu, bò, xử lý phân, chất thải chăn nuôi bằng công nghệ hầm biogas.

Còn tại thôn Lại Ốc, xã Long Hưng huyện Văn Giang, để thực hiện tốt nội dung của phong trào xây dựng “khu dân cư 3 không”, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tiến hành họp 16 trưởng họ để tuyên truyền, ký cam kết trong việc động viên, nhắc nhở các thành viên trong họ tộc chấp hành nghiêm các nội dung của phong trào trong cộng đồng dân cư. 

Đến nay, trên địa bàn thôn, các đám cưới, đám ma đã được tổ chức tiết kiệm, các hủ tục, tốn kém dần bị loại bỏ dần. Gia đình nào khi có việc tang đều thực hiện các quy định như không rắc tiền vàng trên đường đưa tang, không cử nhạc hiếu trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm và không hút thuốc lá trong đám hiếu, hỷ. Hàng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thôn đều tổ chức cho các gia đình ký cam kết thực hiện phong trào xây dựng “khu dân cư 3 không”. 

Theo bà Phạm Thị Tuyến- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên, phong trào “Khu dân cư 3 không” nên đã trúng vào các vấn đề đang được quan tâm trong khu dân cư, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua thực hiện, phong trào đã nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của đông đảo nhân dân các địa phương. Từ những kết quả đạt được Uỷ ban MTTQ tỉnh đang tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đến các địa phương trên toàn tỉnh từ đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.    

Trung Hiếu

Pages