Bao giờ đường quê được sạch?


Để xây dựng nông thôn mới, hầu hết các địa phương của H. Hòa Vang (Đà Nẵng) đều có quy định các điểm tập kết rác tạm thời, vận động người dân tập kết rác đúng giờ để xí nghiệp môi trường thu gom theo lịch định sẵn. Thế nhưng, một bộ phận dân cư địa phương không chấp hành đúng quy định về tiêu chí môi trường để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trong khu dân cư vẫn chưa khắc phục. Đơn cử, những ngày đầu năm 2019, tại địa bàn thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) vẫn còn tình trạng vứt rác thải thành đống, lấn chiếm lòng đường ĐH409, dù tại đây có bảng “cấm đổ rác” (ảnh). Thiết nghĩ, ngoài ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, còn một lý do chủ quan nữa là cộng đồng đang dung túng cho hành vi vứt rác bừa bãi. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện quy định đổ rác đúng chỗ, đúng giờ.


A.D

Pages